عضویت رایگان در سامانه کارسنج (فقط بخش ثبت اینترنتی ساعات مطالعه )

تقریبا در تمامی مدارس معتبر کشور، دانش آموزان موظفند گزارش ساعات مطالعه خود را ثبت نموده و در اختیار مشاور آموزشی خود قرار دهند.
ثبت گزارش مطالعات به صورت کاغذی مشکلات زیادی را به همراه دارد که در عمل کارآمدی آن را زیر سوال برده است. به همین دلیل بسیاری از مدارس ، روش ثبت اینترنتی مطالعات را جایگزین روش ثبت کاغذی نموده اند.
با ثبت نام رایگان در کارسنج، دانش آموزان می توانند گزارش مطالعه روزانه خود را به جای ثبت در برگه های کاغذی ، در صفحه کارسنج خود وارد کنند؛ به این ترتیب:
  • سوابق مطالعات دانش آموزان تا پایان سال در پرونده دانش آموز حفظ می گردد.
  • پیگیری وضعیت مطالعه و ارزیابی آن بسیار منظم خواهد شد.(گزارش مطالعات روز قبل، ابتدای هر روز در صفحه مسئول پایه قابل مشاهده است)
  • مسئول پایه زمان خود را صرف آموزش واقعی می کند نه تولید گزارش های آماری!
  • گزارش های آماری مانند میانگین مطالعه ، به طور خودکار و بدون صرف هیچ زمانی تولید می گردد.
  • نظارت بر عملکرد دبیران منطق دقیقتری خواهد داشت .
* استفاده از خدمات کامل سامانه کارسنج (شامل تحلیل ها و ابزارهای مختلف مشاوره ای، انضباطی، فرهنگی و پژوهشی) مشمول هزینه خواهد بود

ورود به سامانه ثبت نام مدارس

×

  • پشتیبانی 021-44489236

جهت ورود به سامانه ثبت نام مدارس، لازم است نخست ، کد ورود به سامانه را دریافت کنید.
برای دریافت کد ورود ، بر روی دکمه دریافت کد ورود به سامانه ثبت نام کلیک کنید

از سال 1388 تا امروز دهها هزار نفر از دانش آموزان برترین مدارس ایران از خدمات کارسنج بهره برده اند

تردیدی نیست که موفقیت هر مرکز آموزشی بیش از هر چیز مرهون برنامه ریزی و تلاش مدیران و مسئولین آن و همچنین کوشش و جدیت دانش آموزان است. .در این میان کارسنج با تکیه بر شناخت دقیق و بی واسطه ی مشاوران خود از نیاز مدارس برتر ، توانسته با ارائه خدمات به روز، مسیر موفقیت دانش آموزان را هموارتر سازد

[فهرست برخی از مدارس و مراکز آموزشی که کارسنج افتخار ارائه خدمت به آنها را دارد]